kamena agavica

kantuni mašte - kamena agavica

posuda za cvijeće radena od kamenčića, na kamenoj podlozi, 150,00 kn

kontakt adresa - tinca63@gmail.com

vise radova može se pogledati na facebook stranici - posude za cvijeće - suhozid

Favorit 3

kantuni mašte

kantuni mašte

domačica

Profil autora