Plesna radionica Ilijane Lončar

Agencija Točka - Plesna radionica Ilijane Lončar

Kako su ples, pokret, ritam i koreografija glavna obilježja Plesne radionice, dizajn internetskih stranica baziran je na grafičkim elementima koji asociraju na ples, prvenstveno fotografijama s proteklih manifestacija. Posebno zanimljivo je i podnožje stranice na kojemu se fotografija mijenja prilikom svakog osvježavanja stranice, kao i misao o plesu u lijevom stupcu.

Kao najbolja boja za stranice odabrana je crna poput boje kazališnih dasaka ili kulisa. Upravo je Kazalište najčešći i najdraži odabir za ples polaznika Plesne radionice.

Kako je želja bila da se putem stranica komunicira s polaznicima i njihovima roditeljima, potencijalnim polaznicima, novinarima te svima koje zanima rad Plesne radionice, u lijevom stupcu nalazi se raspored održavanja plesnih sati plesne radionice, pilatesa i aerobika. Ispod rasporeda predviđen je prostor za obavijesti polaznicima vezane uz eventualne odgode održavanja, informacija o polasku autobusa, dolascima na gostovanja i sl.

Favorit 1

Agencija Točka

Agencija Točka

Web & grafički dizajn, vizualni identitet

Profil autora