Udruga Samohranih Roditelja "Dostojanstvo"

IvanMarinkovic - Udruga Samohranih Roditelja "Dostojanstvo"

Termin samohrani roditelj se odnosi na roditelje koji samostalno, bez drugog roditelja skrbe o djetetu. Definicija samohranog roditelja uvelike ovisi o tome što se podrazumijeva pod riječju samohran. To može značiti sam, samostalan, usamljen, prepušten sam sebi, nevjenčan ili izvan stalne veze.

Favorit 2

IvanMarinkovic

IvanMarinkovic

Web designer

Profil autora